Dekanat

Osoblje

mr Brankica Popović (sekretar fakulteta)
Dragica Vasiljević (tehnički sekretar)

Kontakt

telefon:
053/200-103 (tehnički sekretar)
053/207-800 (sekretar fakulteta)

faks:
053/200-103

kontakt osoba:
Dragica Vasiljević

elektronska pošta:
saob.fak@teol.net

Radno vrijeme

od 08:00 do 14:00