OSNOVNI PODACI

Zdravko Nunic

Ime i prezime: Zdravko Nunić

Datum rođenja: 16. 5. 1956.

Mjesto i država rođenja: Ukrinica, opština Teslić, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

zdravko.nunic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Mašinski fakultet u Banjoj Luci; godina 1980.

Postdiplomski studij: Institucija – Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci; godina 2008.

Doktorski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Stečena titula – doktor tehničkih nauka; godina 2012.

IZBORI U ZVANJA

Stručni saradnik u nastavi: Uža naučna oblast – Mašinstvo, Mašinske konstrukcije; Godina izbora – 2006; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Viši asistent: Uža naučna oblast – Inženjerstvo i tehnologija (NP – Mašinsko inženjerstvo); Godina izbora – 2009; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Docent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo; Godina izbora – 2012; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Vanredni profesor: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo; Godina izbora – 2017; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

Godine 1980. počinje s radom u RO „Trudbenik“ Doboj, na poslovima „Programer NC i CNC mašina“; 1984–2006. radi u AD „Hemoprodukt“ – hemijska industrija, Doboj, na poslovima i radnim zadacima izvršnog direktora za tehnička pitanja; 2001. godine počinje s radom na Višoj tehničkoj školi u Doboju kao spoljni saradnik, a od 2006–2007.  na toj instituciju radi kao asistent.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Šljivić, M., Nunić, Z., Radonjić, R.: „Izbor optimalne tehnološke varijante kombinovanog oblikovanja iz radaka iz trake“, HHHII savjetovanje proizvodnog mašinstva sa međunarodnim učešćem, SPMS 2008, Novi Sad, 2008; (ISBN: 978-86-7892-131-5).

Đudurović, M., Ajanović, M.; Nunić, Z.; Vranješ. B.: „IMPROVING-EVALUATION OF A ROTATIONCOMBUSTION ENGINE WITH VARIABLE WORK SPACE – VWS“ NMV135E06, XXIV međunarodni naučno-stručni skup „Nauka i motorna vozila“, Beograd, 23–24. aprila 2013; 5E06 – 1/9, pp. 386–394; CIP-629.3(082)(0.034.4); 621.43(082)(0.034.4); ISBN 978-86-80941-38-7; COBISS.SR-ID 182650892.

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Nunić, Z., Gojković, P., Milutinović, S.: “Uticaj otkaza elemenata podsklopova i sklopova kočnog, upravljačkog sistema i pneumatika u saobraćajnim nezgodama“, III međunarodni simpozijum „Novi horizonti  saobraćaja i komunikacija 2011“, str. 47, Doboj, 2011; ISBN 987-99955-36-28-2;

Mišić, N., Nunić, Z.: „Analiza broja saobraćajnih nezgoda s aspekta tehničke neispravnosti vozila“ IV međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2013“, str. 537–542, Doboj, 2013; CIP-656.1/.2(082)(0.034.4) COBISS.BH-ID 4014104; ISBN 978-99955-36-45-9.

Mišić, N., Nunić, Z.: „Sistem za upravljanje kao faktor bezbjednosti i potrošnje goriva motornog vozila“, IV međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2013“, str. 543–548, Doboj, 2013; CIP-656.1/.2(082)(0.034.4) COBISS.BH-ID 4014104; ISBN 978-99955-36-45-9

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

Rukovodilac „Linijske proizvodnje predizolovanih spojenih cijevi većeg profila od Ø219 [mm]“, 1987, za potrebe AD „Hemoprodukt“ – hemijska industrija, Doboj; „Linijske proizvodnje predizolovanih spojenih elemenata većeg profila od Ø219[mm]“, 1987, za potrebe AD „Hemoprodukt“ – hemijska industrija, Doboj,

Učesnik „Koncentričnog ventila 52 R 82“ za potrebe RO „Trudbenik“, Doboj; vođa tehnološkog dijela projekta, 1882/83. godine; „Izrada konstrukcije i izrada nadogradnje mašine za čeono zavarivanje zaštitnog plašta za prečnike  Ø 355– Ø 630 [mm]“, 1991, „WIDOS 4002 CNC“. AD „Hemoprodukt“ – hemijska industrija Doboj, prihvatio, otkupio elemente nadogradnje i postao korisnik.