Kontakt

Dekanat

mr Brankica Popović (sekretar fakulteta)
Dragica Vasiljević (tehničkii sekretar)

Telefon: 053/207-800, 053/200-103

Faks: 053/200-103

Skriptarnica

Sanja Kojić
Saša Ubiparipović

Telefon: 053/205-900(lokal 105)

Faks: -

Računovodstvo

Grozda Filipović
Lepa Novaković
Stojanka Gojković

Telefon: 053/205-902 (šef računovodstva), 053/236-220

Faks: 053/236-220

Studentska služba

Snježana Blagojević
Dragana Nikolić

Telefon: 053/205-901

Faks: -

Biblioteka

Zora Manojlović
Alen Panić

Telefon: 053/205-900 (centrala)

Faks: -

Adresa

Vojvode Mišića 52
74 000, Doboj