PROMOTIVNI VIDEO 

SAOBRAĆAJNI FAKULTET , UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU