Ovdje preuzeti; JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KAMBEROVIC ADIN