Ovdje preuzeti; JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA DIJAK GORAN