Ovdje preuzeti; JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA MESINOVIC MIRNESA