Usmeni dio ispita iz predmeta TELEMATSKI SISTEMI U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU će se održati 26.09.2017. godine (utorak) sa početkom od 12 časova.