Usmeni dio ispita iz predmeta REGULISANJE I UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM će se održati 26.09.2017. godine (utorak) sa početkom od 12 časova.