Održana tribina sa poslodavcima

  • -
Održana tribina sa poslodavcima

U okviru aktivnosti Savjeta za povezivanje visokog obrazovanja sa tržištem rada Saobraćajnog fakulteta u Doboju u saradnji sa asocijacijom "Akademac" i Omladinskim komunikativnim centrom - OKC iz Banja Luke u malom amfiteatru Saobraćajnog fakulteta u Doboju održana je tribina sa poslodavcima.

Predstavnik Savjeta za povezivanje visokog obrazovanja sa tržistem rada Saobraćajnog fakulteta u Doboju doc. dr Bojan Marić je pozdravio prisutne i upoznao o aktivnostima Savjeta, te predstavio ciljeve i planove koje Savjet želi da ostvari.

Dekan Saobraćajnog fakulteta u Doboju doc. dr Zoran Ćurguz je takođe pozdravio prisutne i izrazio punu podršku radu Savjeta te  istakao značaj aktivnosti Savjeta za fakultet i za studente.

Ante Jurić-Marjanović iz asocijacije "Akademac" je upoznao prisutne sa aktivnostima asocijacije, te pozvao prisutne da se priključe asocijacijii. Takođe je upoznao prisutne o problematici loše povezanosti tržišta i akademskih institucija, te aktivnostima koje čini asocijacija u prevazilaženju navedenih problema.

Biljana Matijević iz Omladinskog komunikacionog centra - OKC iz Banja Luke je upoznala prisutne o aktivnostima OKC Banja Luka.

Na tribini su predstavnici kompanija Natron-Hayat, Grawe osiguranje i Elta-kabel upoznali studente o mogućnostima zapošljavanja i izazovima s kojima se studenti mogu susresti prilikom traženja posla. Predstavljeni su primjeri dobre prakse i date preporuke studentima na koji način mogu da ostvare kontakt sa poslodavcima.

Aktivno učešće u tribini uzeli su i studenti, izrazivši svoje nedoumice u vezi povezanosti teorije i prakse te predstavili problem nedostatka prakse tokom studija.

Od strane direktora preduzeca Elta-kabel predstavljena mogućnost plaćene prakse za studente Saobraćajnog fakulteta u Doboju.

Kao zaključak tribine istaknuto je da studenti moraju sebi zadati jasan cilj i razvijati dodatne vještine i znanja koje mogu pomoći za ostvarivanje zadatog cilja