Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija

  • -
Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1045/16 od 05.05.2016. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2016/2017. godini, raspisuje se

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija

u akademskoj 2016/2017. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

 

Pogledajte KONKURS [PDF]

Odluka o visini školarine [PDF]