Konkurs za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija

  • -

Na osnovu odredba Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Odluke Vlade Republike Srpske od 04.05.2017. godine Univerzitet u Istočnom Sarajevu raspisao je
konkurs za upis 30 redovnih studenta na treći ciklus studija (doktorski studij) za studijski program „Saobraćaj“ na Saobraćajnom fakultetu u Doboju

Ovdje preuzeti; Konkurs za upis na III ciklus studija u akademskoj 2017-2018 godini