Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2017/2018

  • -

Na osnovu odredba Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Odluke Vlade
Republike Srpske od 04.05.2017. godine Univerzitet u Istočnom Sarajevu raspisao je
konkurs za upis 50 studenta (40 redovnih i 10 vanrednih) na drugi ciklus studija
(master studij) za studijski program „Saobraćaj“ na Saobraćajnom fakultetu u Doboju.

Ovdje preuzeti; Konkurs, I i II UPISNI ROK, 2017-2018 MASTER-