Predstojeći događaji

  1. Opšti i posebni uslovi konkursa za treći ciklus studija

    12 juna @ 08:00 - 17 oktobra @ 17:00
  2. Uplatnica za prijemni – master studij

    12 juna @ 08:00 - 17 oktobra @ 17:00
  3. Posebne odredbe za konkurs prvi i drugi ciklus studija – iznjene

    14 juna @ 08:00 - 17 oktobra @ 17:00

INSTITUT